Miksi sähkö on ollut tänä syksynä kallista ja miltä talvi näyttää?

Julkaistu: 20.10.2021

Ydinvoimalahuollot Suomessa ja Ruotsissa ovat pienentäneet sähkön tarjontaa ja täten nostattaneet sähkönhintaa erityisesti syyskuussa. Nyt jatkossa huoltoja ei enää pitäisi olla. Lisäksi Olkiluoto 3 testikäyttö ilman uusia viivästyksiä helmikuusta alkaen vaikuttaisi talveen positiivisesti.

Myös kuiva kesä on nostattanut sähkönhintaa. Pohjoismaiden sähköstä noin 70% tuotetaan vesivoimalla. Pohjoismaiden vesivarannot ovat olleet liian alhaiset. Onneksi lähiaikoina on ollut sateisempaa pohjoismaissa, jolloin vesivoimaloiden vesialtaat ovat alkaneet täyttyä.

Euroopan korkeat sähkönhinnat nostavat myös spot-hintaa, koska sähköä menee Etelä-Ruotsista ja Norjasta sinne. Euroopan korkeat sähkönhinnat taas johtuvat pääasiassa korkeasta kaasun hinnasta. Nord-Stream 2 kaasuputken pitäisi tuoda asiaan helpotusta ensi vuoden alussa. Kaasun ja muidenkin hyödykkeiden, kuten hiilen ja öljyn hinta on ollut yleisesti nousussa, johon taas vaikuttavat monet asiat.